Venirea Mosului

Anunt avocati

LISTA INSCRIERI STAGIARI (sesiunea octombrie 2012)

LISTA ÎNSCRIERE DEFINITIVI(sesiunea octombrie 2012)

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Hotărârea nr. 8 a Congresului avocaţilor, publicăm hotărârea susmenţionată împreună cu Anexa - Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

MundiAvocat Croatia 2012

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă organizarea conferinţei cu tema "Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" -Formular de inscriere la conferinta

Anunt excursie Ungaria

Ordine de zi ADUNARE GENERALĂ 30 martie 2012, orele 13,00

Model contract asistenta juridica

Model Imputernicire avocatiala

VENIREA MOSULUI

PROGRAM CONFERINTA PROFESIONALA 2-3 DECEMBRIE 2011

Seminar Regional TENDINŢE ACTUALE ÎN JUSTIŢIA PENTRU COPIL ŞI FAMILIE Sibiu 29 septembrie 2011

Anunt examen primire 2011

HOTĂRÂREA Nr. 58 privind organizarea examenului de primire în profesie Sesiunea Octombrie 2011

Hotararea nr4/2011 REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire

Model cerere de primire in profesie cu scutire de examen

Tabloul avocatilor actualizat ianuarie 2011

CONCURS PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE LECTOR AL I.N.P.P.A.

 

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţii la interviul de    verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat din data de 29 noiembrie 2010

 

P R O C E D U R A

Pentru organizarea verificării cunoştinţelor privind legislaţia profesiei de avocat,pentru solicitanţii care au formulat cereri de primire in profesie, cu scutire de examen si care au fost admişi sa participe la interviul din 29 noiembrie 2010.Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la examenul de admitere în profesia de avocat,

SESIUNEA 10 – 14 NOIEMBRIE 2010Probele scrise pentru examenul de primire în profesia de avocatsesiunea Noiembrie 2010 se vor susţine la Şcoala Doamna OLTEA ORADEA astfel :

Organizarea profesiei de avocat - 10.11.2010 orele 9,00
Drept civil:                                          - 11.11.2010  orele 9,00
Drept procesual civil:                      - 12.11.2010  orele 9,00 
Drept penal :                                      - 13.11.2010  orele 9,00
Drept procesual penal:                  - 14.11.2010 orele 9,00

Intrarea în sală se face la orele 8,30, iar candidaţii vor prezenta B.I/C.I şi dovada achitării taxei de examen.
D E C A N Av. Bancea Valeriu
--------------------------------------------------------------
TABEL NOMINAL PRIVIND AVOCAŢII DESEMNAŢI ASIGURE ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE DIN OFICIU LA JUDECĂTORIA SATU MARE ÎN CURSUL LUNII Noiembrie  2010
-------------------------------------------------------------
Asistenta juridica din oficiu la parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare in luna Noiembrie

-------------------------------------------------------------

ASISTENŢA DIN OFICIU LA POLIŢIE şi PARCHETUL de pe lângă JUDECĂTORIA SATU MARE şi ASISTENŢA DIN OFICIU la JUDECĂTORIA SATU MARE ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ ŞI DUMINICA

Interviul privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat programat în perioada 26-28 octombrie 2010 s-a amânat pentru data de

29 noiembrie 2010 orele 12,00.

 

Consiliul Baroului Satu Mare D E C A N Av. Bancea Valeriu


 

Dosarele pentru primire în  profesie cu scutire de examen se depun la Secretariatul Baroului Satu Mare până la data de 05.11.2010.

Cerea va fi însoţită de actele menţionate în Hotărârea nr.909/11.09.2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, publicată pe site-ul www.unbr.ro.


Uniunea Naţională a Barourilor din România organizează examen de primire în profesia de avocat sesiunea Noiembrie 2010 începând cu data de 10 noiembrie 2010. HOTĂRÂREA Nr. 843 privind organizarea examenului de primire în profesie Sesiunea Noiembrie 2010
Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007


LISTA CERERI DE PRIMIRE FARA EXAMEN 2010

NOTA: ATENŢIE ! DOSARELE SE DEPUN LA SECRETAIATUL BAROULUI SATU MARE PÂNĂ LA DATA DE 15.10.2010.

Asistenta juridica din oficiu la parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare in luna Octombrie

ASISTENŢA DIN OFICIU LA POLIŢIE şi PARCHETUL de pe lângă JUDECĂTORIA SATU MARE şi ASISTENŢA DIN OFICIU la JUDECĂTORIA SATU MARE ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ ŞI DUMINICA

TABEL NOMINAL PRIVIND AVOCAŢII DESEMNAŢI ASIGURE ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE DIN OFICIU LA JUDECĂTORIA SATU MARE ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE 2010

T A B E L N O M I N A L CUPRINZIND AVOCATII DESEMNATI SA ASIGURE APARAREA DIN OFICIU LA TRIBUNALUL SATU MARE IN LUNA-OCTOMBRIE-2010

PROPUNEREA DE MODIFICARE UNBR - LEGEA NR.51 IN 7 IUNIE 1995 PENTRU ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT


 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008 (EXTRAS) cuprinzând O.U.G. nr. 159/2008 pentru modificarea şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.